вторник, 6 август 2013 г.

За необходимостта от Преображение в политиката и обществото или как разбрах, че май през цялото време съм бил социален консерватор


Мога само да гадая дали Огнян Минчев умишлено е публикувал днес, на Преображение, статията си „Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот”.

Сигурен съм обаче, че независимо от един или друг дребен повод за възражение, който читателят би могъл да открие, по отношение на съвременната българска обществена архитектура статията е съвсем довършен труд с удивителна точност, трезвост и перспектива на мисълта.
Благодаря за систематизацията на мисли, идеи и нагласи, която надали би могла да бъде направена по-добре!


Понякога интелектът изисква обем или, казано по народному и с неоправдан (но донякъде и неизбежен) хумор – голям ум в голямо тяло се побира! ;)

Няма коментари: